Historia firmy Nobiles

Firma Nobiles obecnie to jeden z największych producentów farb i lakierów na terenie naszego kraju. A jak to dokładnie wyglądało w historii? Jak ta firma się rozwijała, jakie dawała na rynek produkty i jak się zmieniała? Właśnie w tym wpisie postaramy się opisać przynajmniej ogólnie jak wyglądał historia firmy Nobiles i co takiego wydarzyło się od momentu, gdy firma pojawiła się na rynku.

 Początki firmy


Może niektórzy będą tym mocno zaskoczeni, ale firma nobiles to już 120 lat historii. Pojawiła się bowiem na rynku w 1897 roku i założona została w małym garażu we Włocławku jako Spółka komandytowa Towarzystwo Nobiles przez Kochanowica i Sachnowskiego. Na początku swojej działalności firma zajęła się tworzeniem lakierów bezbarwnych powozowych. Stosowane do produkcji były wyłącznie oleje roślinne i żywice naturalne. Od samego początku firma starła się prowadzić działalność w taki sposób, by skutecznie udoskonalać produkcję oraz technologię. Mała fabryka jaka została stworzona zaczęła się dynamicznie rozwijać i w ciągu 20 lat działania jej kapitał zakładowy wzrósł kilka razy. Dzięki temu również zwiększyła się liczba produktów oraz wielkość produkcji. Do produktów olejno żywicznych firma zdecydowała się dołączyć również czarne wyroby asfaltowe tak zwane lakiery japońskie, które były stosowane do pokrywania powozów. W trakcie okresu międzywojennego firma zdołałą zwiększyć produkcję ze 100 ton na początku lat 20-tych do blisko 650 ton przed wybuchem wojny. W tym okresie firma zaczęła oprócz wspominanych już lakierów produkować także emalie kopalowe białe oraz podłogowe. Jako pierwsza w naszym kraju firma zaczęła także produkować emalię i lakiery nitrocelulozowe. W tym okresie udało się również nawiązać kontakt z producentami samochodów i dlatego firma zaczęła pracować dla przemysłu motoryzacyjnego, okrętowego, kolejowego oraz lotniczego.

Do produkcji wprowadzano 11 grup wyrobów lakierowych, olejowych, olejowo – żywicznych, nitrocelulozowych oraz asfaltowych. Pokazowy salon firmy znalazł się na terenie Warszawy, by skuteczniej docierać do klientów. W okresie okupacji hitlerowskiej firma była pod zarządem Niemiec i produkowała dla armii niemieckiej.

Po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej w ramach upaństwowienia firma trafiła w skład Zjednoczenia Polifarby Przedsiębiorstwa Farb i Lakierów w Gliwicach.

Powojenna historia tej marki to w dużej mierze również historia naszej polskiej motoryzacji. Tutaj właśnie produkowano lakiery do pokrywania naszych samochodowych marek, a takżę dla maszyn rolniczych, ciągników, wagonów, rowerów, dla Jelcza, Syren, Cegielskiego czy Sanoka.

Po odzyskaniu przez nasz kraj suwerenności firma przeszłą w stan spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której akcje posiadali pracownicy. Zostały one wykupione przez spółkę Akzo Nobel z siedzibą w Holandii. Stało się to roku 1996 i od tego momentu firma jest osobą prawną, która formę własności prywatnej i stuprocentowy udział kapitału zagranicznego. Całość firmy przeniesiona jest obecnie do Warszawy, natomiast tereny na terenie Włocławka zostały wystawione na sprzedaż.